NewsWebboardGuestbook
-:- เมนูหลัก -:-

สมาชิกจดหมายข่าว
สมัคร ยกเลิก
ขั้นตอนการอยู่ไฟ

ตามหลักการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นเพื่อสุขภาพ
Processes of Yu Fai Therapy for Health
Certified by Ministry of Public Health


1. การตรวจเช็คร่างกาย
  
Body Checks

เป็นการเตรียมพร้อมร่างกายก่อนการอยู่ไฟ โดยจะมีการตรวจเช็คอาการภายนอกและอาการภายใน รวมถึงการซักประวัติโรคประจำตัว ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจวัดความดันโลหิตว่าอยู่ในสภาวะปกติหรือไม่

It is the first process before continue the therapy. Body checks; temperature, blood pressure and medical history are required.

2. การอาบน้ำสมุนไพรสด
   Taking a Bath with Warm Water and Herbs

การอาบน้ำจะประกอบไปด้วยสมุนไพรสดมากมาย เช่น ขมิ้น ไพล มะกรูด ตระไคร้ ใบมะขาม ใบส้มเสี้ยว ใบส้มป่อย ฯลฯ ความอุ่นของน้ำสมุนไพรจะช่วยให้รูขุมขนเปิด นับเป็นขั้นตอนการเปิดผิวเพื่อให้สมุนไพรสามารถซึมผ่านเข้าสู่ใต้ผิวหนัง คุณแม่จะรู้สึกสดชื่น อีกทั้งยังช่วยดับกลิ่นคาวปลา และช่วยขจัดสิ่งสกปรกตามร่างกาย

Herbal water consists of tumeric, zingiber, bergamot, tamarind leaves, lemon glass, and etc. The warmth of water helps to stimulate perspiration and the herbal extracts can nourish the skins and get rid of any odors. The mother will feel fresh and clean.

3. การนึ่งหม้อเกลือ
   Steaming Salt Pot Massage

เป็นการใช้ควมร้อนจากหม้อเกลือผ่านผิวหนังไปทีละชั้น เพื่อให้มดลูกแห้งและเข้าอู่เร็วยิ่งขึ้น ช่วยในการขับน้ำคาวปลาและในขณะเดียวกันก็ขับของเสียออกมาตามรูขุมขน ช่วยสลายไขมันส่วนเกินและช่วยลดสัดส่วนเชิงกรานที่กว้างให้กลับเข้าที่ อีกทั้งการคลึงหม้อเกลือตามร่างกายยังช่วยลดอาการปวดเมื่อยได้

The heat of the steaming salt pot will get in to the skins to help defecating amniotic fluid and other waste liquid though sweat, uterus becomes in normal condition and disintegrating some excess fat. Rubbing body with salt pot to relieve body and muscle pains.

4. การประคบหน้าท้องด้วยใบพลับพลึงสด
   Massage a Stomach with a Hot Bag

จะช่วยลดอาการบวมอักเสบตามร่างกายได้ (ใช้ร่วมกับการนึ่งหม้อเกลือ)

Massage a stomach with a bag of heated medicinal herbs to reduce body swell and pains.

5. การทายานึ่งหน้าท้องให้ยุบ
   Steamed Herbs Rub on Belly

เป็นตำรับยาโบราณที่มีมานานกว่าศตวรรษ เป็นการนำเอาสมุนไพรที่มีรสร้อนกว่า 10 ชนิดมาบดรวมกัน แล้วใช้ร่วมกับน้ำกระสายยา ทาบริเวณหน้าท้องก้อนที่จะนึ่งหม้อเกลือและประคบอิฐ

It is a remedy used for centuries; hot 10 types of medicinal herbs pestled and mixed with aqueous adjuvant then apply on the belly to shrink the belly skin.

 

6. การประคบอิฐ
   Stone Pressing

เป็นการดึงน้ำที่สะสมจากร่างกายให้ระเหยออกมา โดยการผ่านความร้อนจากอิฐ เพื่อช่วยให้น้ำคาวปลาเดินสะดวกและลดอาการอักเสบของมดลูก

Massage a mother’s body with heated stone to simulate the defecation of amniotic fluid and prevent any inflammations in the body.

 

7. การนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
   Relaxing Thai Massage

เป็นการนวดเพื่อผ่อนคลายอาการแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต

Relax the contracted muscles by gently massage the whole body.

8. การนวดเข้าตะเกียบ
   Hip Press

เป็นลักษณะการนวดเฉพาะด้านเพื่อกระตุ้นปลายประสาทสัมผัสบริเวณสะโพกให้หดตัว กระชับสะโพกให้เข้าที่ไม่ให้ผายออกมากเกินควร ซึ่งการนวดเข้าตะเกียบต้องทำกับผู้ที่เชี่ยวชาญเท่านั้นค่ะ เพราะเป็นศาสตร์ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณไม่มีในหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งจะนวดตอนนวดน้ำมันและตอนนึ่งหม้อเกลือ

It is a special massage that requires a skilled specialist to perform this ancient practice. It helps to maintain the good shape of a female’s hip after delivering a child. This will be performing during oil massage.

9. การนวดสลายเซลล์ลูไลท์
   Cellulite Disintegration

เป็นการนวดลักษณะเฉพาะด้านบริเวณต้นแขน ต้นขาแลสะโพก เพื่อกระชับกล้ามเนื้อ เป็นการนวดผสมผสานกันในระหว่างการนวดตัว

Massage all over and emphasize on the upper arms, thighs and hip to help disintegrating the cellulites. 

10. การนั่งอิฐ/การนั่งถ่าน (สำหรับคุณแม่ที่คลอดธรรมชาติเท่านั้น)
    Warm Stone Sitting (Only for Natural Childbirth)

เป็นการช่วยสมานแผลบริเวณฝีเย็บให้หายและแห้งสนิทไวยิ่งขึ้น ซึ่งตัวสมุนไพรประกอบไปด้วยสมุนไพรและว่านต่าง ๆ หลายชนิด เช่น เหง้าว่านน้ำ เหง้าว่านนางคำ เหง้าขมิ้น เหง้าไพล มะกรูด ฯลฯ โดยจะใช้การเผาไหม้สมุนไพรให้เกิดควันอุ่น ๆ มากระทบบริเวณฝีเย็บ

The wound from natural parturition will be healed in a short time by this process of therapy.

11. การประคบหน้าอก
    Breasts Gentle Massage

เป็นการประคบบริเวณต่อมท่อน้ำนมเพื่อกระตุ้นน้ำนมให้มามากขึ้น

Gently massage the mother breasts’ with a warm bag of medicinal herbs to stimulate the producing of milk and prepare for breast-feeding.

 

12. การประคบตัวด้วยสมุนไพรสด
    Heated Herbs Bag Massage

ประคบตามบริเวณกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อลดอาการแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อจากการอุ้มท้อง ซึ่งประกอบด้วยสมุนไพรสดมากกว่า 30 ชนิด

Press muscles with heated bag of herbs all over the body to keep the mother energetic and feel fresh.

 

13. การรมตา
    Eyes Refreshing


เป็นการอังดวงตาด้วยสมุนไพรระหว่างเข้ากระโจมอบสมุนไพร ซึ่งตัวสมุนไพรจะช่วยบำรุงสายตาและระบบประสาทส่วนบน ช่วยให้ดวงตาสดใส ยืดอายุการใช้งานของดวงตา ลดอาการตาพร่ามัว และช่วยลดอาการตาฝ้าฟางได้ในยามที่เราอายุมากขึ้น เนื่องจากมีส่วนประกอบสำคัญของสมุนไพร ที่บำรุงรักษาสายตาโดยเฉพาะ

Open eyes for water vapour of herbs before going in to herbal steam tent to improve eyesight and it helps the eyes look clearer and healthy. The essential ingredient is morning glories which contain very high Vitamin A, great for eye sights.

 

14. การเข้ากระโจมอบตัวด้วยสมุนไพรสด
    The water vapour bath

เป็นการขับของเสียออกจากร่างกายทางเหงื่อ ไอความร้อนของสมุนไพรจะช่วยให้รูขุมขนเปิด ปอดและหลอดเลือดฝอยจะขยายตัว การหายใจจะสะดวกขึ้น การไหลเวียนโลหิตจะดีขึ้น กล้ามเนื้อจะผ่อนคลายและไขมันที่สะสมไว้ขณะตั้งครรภ์ก็จะลดลงด้วย อีกทั้งเป็นการกระตุ้นน้ำนมให้มามากขึ้นอีกด้วย

Have the herbal water vapour bath in a small tent to ease and relax body muscles and balance the blood circulation and loose some fat that gained during pregnancy.

15. การขัดคราบไคลและรอยด่างดำให้จางลง
    Scrubbing

เป็นการขัดตามซอกคอ ซอกรักแร้ ขาหนีบ ฯลฯ อันเกิดจากฮอร์โมนของร่างกายในระหว่างตั้งครรภ์ การขัดจะช่วยให้คราบเหล่านั้นหลุดลอกได้เร็วกว่าการที่จะรอให้กลไกของร่างกายเป็นตัวขับเอง

Scrub the mother’s body, especially on the darken areas and spots that caused by hormones during pregnancy; armpits, neck, joints, etc.

16. การขัดเซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้วให้หลุดออกไป
    Skincare

เป็นการช่วยผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวเก่ามี่ตายแล้วให้หลุดลอกออกไปเพื่อให้เซลล์ผิวใหม่ได้เกิดมาแทนที่ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาสิวเรื้อรังและไขมันอุดตันบริเวณแผ่นหลังและหน้าอก ซึ่งสมุนไพรที่ใช้เป็นสมุนไพรสดผสมด้วยเกลือสะตุ (เกลือสะตุ คือเกลือทะเลที่นำมาเผาไฟให้เหลือเฉพาะโครงสร้างของเกลือ จึงมีสรรพคุณในการขัดคราบไขและหนังกำพร้าที่ตายแล้วให้หลุดลอกออกไปได้ ในสมัยโบราณนิยมนำมาเข้าตัวยา เพื่อล้างคราบไขในกระเพาะอาหารและลำไส้)

Clean skins with sea salt (Satu salt) by massaging gently all over the body to stimulate the change of the new skin cells and avoid pimples and reduce the access oil on the skins and regain skin’s moistures. This process brings you softer and brighter complexion.

17. การทำความสะอาดผิวและล้างผิวด้วยน้ำสมุนไพร
    Herbal Skins Cleansing

เป็นการทำความสะอาดผิวหลังจากคุณแม่อบสมุนไพรเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดรูขุมขนอีกครั้งเพื่อเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการนวดตัวด้วยน้ำมันงาดิบบริสุทธิ์

Clean skins with warm water to open skin pores to be in perfect condition for pure sesame oil massage.

 

18. การนวดตัวด้วยน้ำมันงาดิบบริสุทธิ์
    Pure Sesame Oil Massage

เป็นการคลายกล้ามเนื้อ กระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตทั้งนี้ยังช่วยขับของเสียที่ตกค้างภายในให้ออกสู่นอกร่างกาย ช่วยลดอาการเส้นเลือดขอด อาการบวม
น้ำมันงาดิบบริสุทธิ์ เป็นน้ำมันชนิดเดียวเท่านั้นที่สามารถซึมสู่ผิวหนังได้ทุกชั้นจึงสามารถลดริ้วรอยจากการแตกลายของหน้าท้องได้ อีกทั้งเป็นน้ำมันที่มีวิตามิน E สูงมาก จึงช่วยให้ผิวชุ่มชื่น

To relax muscles, stimulate the blood circulation and reduce varicose veins that may happen. Pure sesame oil is the kind that can infiltrate in to your skin leather to moistures skin dryness effectively and reduce the stretch marks because it contains vitamin E.

 

19. การนวดหน้ากดจุด
    Facial Massage

เป็นการนวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้า กระตุ้นให้เซลล์ต่าง ๆใต้ผิวหนังเกิดการตื่นตัว

Gently massage on the face. It makes you feel fresh and healthy.

 

20. การนวดศีรษะคลายเครียด
    Head Massage

เป็นการนวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ บริเวณต้นคอ ไหล่ บ่า ซึ่งจะใช้ร่วมกับการนวดน้ำมัน

Massage head, neck and shoulders with oil for the true relaxation.

 

21. การอยู่ไฟชุดตำรับหลวง (ใช้สำหรับคาดเอว)
    Yu Fai Royal Recipe (Waist Wrap)

เพื่อให้มดลูกยุบตัว แห้งและเข้าอู่เร็วยิ่งขึ้น แก้อาการจุกเสียดแน่นท้อง แก้ตะคิว และแก้อาการหนาวสะท้าน อาการปวดร้าวหนาวเข้ากระดูก เมื่อใช้อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้คุณแม่หุ่นดีไม่มีหน้าท้อง ซึ่งวิธีการใช้ไม่ยุ่งยาก สามารถจุดไฟแท่งใส่กระเป๋าคาดไว้ที่หน้าท้องน้อย เดินไปไหนมาไหนได้สะดวก (รับรองผลหน้าท้องยุบและแห้งสนิทเมื่อใช้อย่างต่อเนื่อง)

It is very beneficial for uterus and it becomes in normal condition in a short period of time, protects a mother from getting cold easily and solves the upset stomach.  Continuous use is profitable for body shape and belly skin becomes tight.

 

22. การดื่มน้ำสมุนไพรบำรุงธาตุเจ้าเรือน (น้ำขิง)
    Herbal Drink (Ginger ale)

เพื่อปรับความสมดุลของธาตุเจ้าเรือน อันได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ ในร่างกายให้กลับสู่สภาวะปกติ กระตุ้นระบบการไหลเวียนโลหิตให้เดินสะดวกและรักษาอุณหภูมิในร่างกาย

To balance the four elements; Earth, Water, Air, and Fire, by drinking fresh ginger ale and  it helps keeping the body temperature in normal status.

     หมายเหตุ หากคุณแม่ท่านใดต้องการดึ่มน้ำสมุนไพรอื่นใดเพิ่มเติม ควรจะศึกษาให้แน่ใจว่าปราศจากแอลกอฮอล์ เนื่องจากแอลกอฮอล์สามารถซึมผ่านทางน้ำนมได้ หากทานเข้าไปอาจมีผลต่อการสร้างเซลล์สมองของเด็ก และอาจเกิดภาวะตัวเหลืองได้ในเด็กแรกเกิด

          Remark: Every drink for a mother during breast-feeding should not contain alcohol.


     ส่วนการดื่มน้ำสมุนไพรว่านชักมดลูก ควรจะทางในช่วงที่สภาพร่างกายแข็งแรงเพียงพอ เพราะหากทานในขณะมดลูกอักเสบอาจจะตกเลือดได้ เนื่องจากว่านชักมดลูกจะไปทำหน้าที่บีบรัดมดลูก และอาจเกิดอาการปวดร้าวบริเวณท้องน้อง หากต้องการรับประทานควรอยู่ในความควบคุมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

บริการใหม่

     การขัดผิวและทำ Body warp ด้วยสูตรเฉพาะของ panna thai herbal body warp ซึ่งประกอบด้วย สมุนไพรสดจากไพร ตระไคร้ มะกรูด และอื่นๆ จะช่วยในการขจัดเซลล์ผิวเก่าที่ตายไปแล้วออกไป และช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้ดูเปล่งปลั่งนุ่มเนียนและดูเป็นธรรมชาติ

ตะไคร้   สรรพคุณ ช่วยดับกลิ่นคาว บำรุงไฟธาตุ

ไพล    สรรพคุณ ช่วยทำให้ผิวหนังชุ่มชื่นเรื่องจากไพลมีน้ำมันหอมระเหย
             แก้ครั่นเนื้อครั่นตัว

มะกรูด   สรรพคุณ

ขมิ้น    สรรพคุณ แก้โรคผิวหนัง ผดผื่นคัน

นมสด   สรรพคุณ เป็นแหล่งรวมของวิตามินหลายชนิด ช่วยทำให้ผิวพรรณ
             เต่งตึง ผุดผ่อง ประทินผิวให้เกลี้ยงเกลา


 
view(30521)